افشین اسدالهی

اطلاعات تماس

افشین اسدالهی

مدیر فناوری و اطلاعات

افشین اسدالهی، مسئول تیم گروه انفورماتیک مجموعه تبریز فایننس هستش و یه جورایی ساختار تکنولوژی مجموعه به ایشون بستگی داره از ویژگی های مثبت و منحصر به فرد آقا افشین میشه به ایده پرداز بودنش و راه حل های با مسیر طی شده کوتاه اشاره کرد.

افشین اسدالهی، مسئول تیم گروه انفورماتیک مجموعه تبریز فایننس هستش و یه جورایی ساختار تکنولوژی مجموعه به ایشون بستگی داره از ویژگی های مثبت و منحصر به فرد آقا افشین میشه به ایده پرداز بودنش و راه حل های با مسیر طی شده کوتاه اشاره کرد.