اطلاعات تماس

محمدرضا فرجی

مدیرداخلی
آقا محمدرضا مدیر داخلی مجموعه تبریز فایننس هست و مسئول هماهنگی همه پلتفرم های تیم هست و میشه گفت نقش مهمی در فعالیت شرکت داره ، از خصوصیت های مهم اخلاقیش هم میشه مسئولیت پذیر بودنش اشاره کرد.
آقا محمدرضا مدیر داخلی مجموعه تبریز فایننس هست و مسئول هماهنگی همه پلتفرم های تیم هست و میشه گفت نقش مهمی در فعالیت شرکت داره ، از خصوصیت های مهم اخلاقیش هم میشه مسئولیت پذیر بودنش اشاره کرد.