علی اصل عبدالهی

اطلاعات تماس

علی عبدالهی

هم بنیانگذار
علی عبدالهی هم بنیانگذار مجموعه تبریز فایننس هست و یه جورایی یکی از عناصر مهم مجموعه به حساب میاد از خصوصیات مهم اخلاقیش اینه که فوق العاده با برنامه هست و هر روز برای همه کارهاش برنامه داره و میشه گفت یکی از دلایل موفق بودن این مجموعه بر اساس همین برنامه ریزی هاست.
استاد عبدالهی،هم بنیانگذار مجموعه تبریز فایننس هست و یه جورایی یکی از عناصر مهم مجموعه به حساب میاد از خصوصیات مهم اخلاقیش اینه که فوق العاده با برنامه هست و هر روز برای همه کارهاش برنامه داره و میشه گفت یکی از دلایل موفق بودن این مجموعه بر اساس همین برنامه ریزی هاست