یک معبد تایوانی در حال ضرب NFTهای خدایان خود است

 NFT معبد دجیا جن لن (Dajia Jenn Lann) در شهر تایچونگِ کشور تایوان تصمیم گرفته است تا با ضرب توکن‌های غیرمثلیNFT (نوع خاصی از رمز رمزنگارانه است که نماد چیزی منحصر