یونی سواپ قصد دارد تا بیش از ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری جدید جذب کند

یونی ‌سواپ لبز، توسعه‌دهنده پروتکل یونی‌سواپ، قصد دارد تا با ارزش‌گذاری ۱میلیارد دلاری خود، ‌ ۱۰۰ تا ۲۰۰میلیون دلاری کمک مالی جدید جمع‌آوری کند. تک کرانچ به‌نقل از چهار فرد