کوین بیس از بانک مرکزی هلند مجوز ارائه خدمات دریافت کرد

کوین بیس روز پنجشنبه اعلام کرد که تأییدیه نظارتی خود را برای خدمات ارزهای دیجیتال را در این کشور از بانک مرکزی هلند دریافت کرده است. این مجوز به کوین بیس