کنترل ۵۱درصد هش‌ریت شبکه بیت کوین توسط استخر استخراج

 بیت کوین به گزارش کریپتواسلیت دو استخر، مسئول استخراج نیمی از بلاک‌های بیت کوین(یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز، بدون بانک مرکزی یا مدیریت واحد است که می‌تواند بدون نیاز به واسطه،