کاهش حجم معاملات صرافی‌های فیات برای پنجمین ماه متوالی

بر اساس داده‌های د بلاک، سپتامبر (شهریور) پنجمین ماه متوالی است که در طی آن حجم معاملات صرافی‌های فیات کاهش می‌یابد. در میان صرافی‌های که از ارز فیات پشتیبانی می‌کنند،