چرا قیمت دلار افزایش می یابد؟

قیمت دلار تورم و نرخ آن در ایران در طول دهه‌های گذشته، از نظر رسانه‌های گوناگون، نگران‌کننده و بالا خوانده شده‌است. ادعای غیرعلمی لزوم افزایش قیمت دلار متناسب با اختلاف نرخ تورم