پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی اوپوفایننس جایگزین فیبودا خواهد شد

اخیرا خبرهایی مبنی بر پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی اوپوفایننس که قرار است جایگزین فیبودا شود شنیده می شود. این بروکر در اطلاع رسانی های اخیر خود بیان کرده که به