دلیل قطعی شبکه سولانا

آناتولی یاکوونکو، یکی از بنیان‌گذاران سولانا عقیده دارد که قطعی شبکه همچنان یکی از بزرگترین چالش‌های سولانا است. او در مصاحبه‌ای با رائول پال گفت که این قطعی‌ها به دلیل