میلیاردرهای ارزهای دیجیتال از ماه مارس ۱۱۶میلیارد دلار از دست داده‌اند

بازار نزولی بر اساس گزارش فوربس، بازار نزولی ارزهای دیجیتال(ارزهایی هستند که به صورت الکترونیکی ذخیره و منتقل می‌شوند و مبنای آن‌ها صفر و یک است. همان‌طور که از واژه