معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری خارجی‌ها توسط صرافی‌های بریتانیایی

 ارزهای دیجیتال بریتانیا قصد دارد سرمایه‌گذاران خارجی را که از طریق شرکت‌های مدیریت دارایی یا صرافی‌های این کشور ارز دیجیتال خرید می‌کنند، از مالیات معاف کند. این معافیت مالیاتی در