مدیر عامل بایننس با FTX دشمنی ندارد ؟!

 FTX مدیرعامل بایننس چانگ پنگ ژائو( مشهور به CZ، یک فعال اقتصادی چینی-کانادایی و مؤسس صرافی بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای رمزنگاری شده در جهان، است. او همچنین در گذشته عضوی از تیم