📣مدیرعامل پلتفرم ورشکسته سلسیوس استعفا داد📣

الکس ماشینسکی، مدیرعامل پلتفرم وام‌دهی ورشکسته سلسیوس از سمت خود استعفا کرد. در حال حاضر، کریس فرارو، مدیر مالی این شرکت به‌عنوان مدیر ارشد بازسازی و مدیرعامل موقت منصوب شده است.
10 % تخفیف ویژه تابستانی جهت شرکت در دوره های تبریز فایننس