متهم شدن صرافی هوبی به استفاده از وجوه استقراضی برای بیشتر نشان‌دادن ذخایر خود

صرافی هوبی محقق ارزهای دیجیتال کالین وو، در توییتی مدعی شده بود پس از ارائه گزارش ذخایر هوبی(شرکت خدمات مالی و صرافی ارز دیجیتال چینی است، که در سال ۲۰۱۳ تأسیس