قیمت NFTهای مجموعه ترامپ با انتشار خبر بازگشت او به توییتر افزایش یافته

داده‌های وب‌سایت کوین گیکو نشان می‌دهد کف قیمت NFTهای( نوع خاصی از ارز دیجیتال است که نماد چیزی منحصر به فردی را نشان می دهد بنابراین ارز های دیجیتال بی