فوربز: تعداد میلیاردهای ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۲ به چهار نفر کاهش یافته است

به گزارش فوربز، تعداد میلیاردرهای ارز دیجیتالی که در فهرست ۴۰۰ فرد ثروتمند ایالات متحده هستند از هفت نفر در سال ۲۰۲۱ به چهار نفر در سال جاری کاهش یافته