فروش کل بازار NFTها برای سومین ماه متوالی به کمتر از یک میلیارد دلار رسید

بر اساس داده‌های کریپتواسلم، فروش بازار جهانی NFT برای سومین ماه متوالی کمتر از یک میلیارد دلار بوده و در ماه اوت (مرداد) به ۷۲۶.۷۸میلیون دلار رسیده است. دلیل اصلی