شهادت سم بنکمن فرید در گنگره آمریکا

سم بنکمن فرید  بعد از اینکه مکسین واترز ،رئیس کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، از سم بنکمن فرید(یک کارآفرین، سرمایه‌گذار و میلیاردر سابق آمریکایی است. او بنیانگذار