شعبه اجرایی اروگوئه لایحه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال را صادر کرد

شعبه اجرایی اروگوئه لایحه‌ای را ارائه کرده است که در صورت تصویب به شکل کنونی، بانک مرکزی این کشور را در مقام مسئول قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال قرار می‌دهد. این مقررات