سقوط ۹۳درصدی ارز دارایی های سم بنکمن در یک روز

مدیرعامل FTX در بررسی های انجام شده توسط تیم تبریز فایننس و به نقل قول از آمار بلومبرگ ترمینال، ارزش خالص دارایی‌های  مدیرعامل FTXسم بنکمن فرید(بنکمن-فرید در سال ۱۹۹۲ در