سقوط بازار ارزهای دیجیتال تأثیری بر اقتصاد نداشته است

 ارزهای دیجیتال  شرکت مشاور سرمایه‌گذاری یاردنی ریسرچ عقیده دارد که سقوط بازار ارزهای دیجیتال( ارزهایی هستند که به صورت الکترونیکی ذخیره و منتقل می‌شوند و مبنای آن‌ها صفر و یک