راه اندازی صندوق ETP بیت کوین شرکت ۲۱شِیرز در نزدک دبی

شرکت سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال ۲۱شِیرز یک محصول قابل‌ معامله در بورس (ETP) بیت کوین راه‌اندازی کرده که قرار است در بازار نزدک دبی فهرست شود.  در سال گذشته نیز، صندوق