رابین هود کیف پول حضانتی خود را بر روی پالیگان و اتریوم راه اندازی کرد

پلتفرم سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال رابین‌هود، روز گذشته از راه‌اندازی یک کیف پول خودحضانتی خبر داد. در حال حاضر، کیف پول رابین‌هود از شبکه‌های اتریوم و پالیگان پشتیبانی می‌کنند، اما در