📣رئیس بانک مرکزی آمریکا: دیفای باید قبل از گسترده‌ترشدن قانون‌گذاری شود📣

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو،‌ روز سه‌شنبه در رویدادی که توسط بانک مرکزی فرانسه برگزار شد، گفت: «قانون‌گذاری دیفای با توجه به به تأثیر محدود آن بر اقتصاد واقعی باید