بررسی RTM بهینه سازی شده تبریز فایننس(قسمت دوم)

در مقاله پیش درمورد تفاوت های RTM عمومی و RTM بهینه سازی شده مجموعه تبریز فایننس بحث کرده و گفتیم که یکی از بزرگ ترین مزایای RTM این است که