دستور مسدود‌کردن تمامی ‌سایت‌های ارزهای دیجیتال توسط نپال

نپال اداره مخابرات نپال در بیانه‌ای به ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی و ایمیل این کشور دستور داده است تا تمامی وب‌سایت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال( ارزهایی هستند که به صورت الکترونیکی ذخیره و منتقل می‌شوند