دستاوردی بزرگ برای صنعت ارز های دیجیتال با شکست بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار کارشناسان حقوقی حوزه ی ارز دیجیتال(به‌عنوان یک واحد پولی یا واسطه تبادل (جدا از واسطه‌های فیزیکی مانند اوراق بانکی یا سکه) برپایهٔ اینترنت تعریف می‌شود که ویژگی‌هایی مشابه با پول فیزیکی