حدود ۷۵درصد از نودهای اتریوم با انجام به‌روزرسانی بلاتریکس آماده ادغام هستند

طبق داده‌های اترنودز، ۷۳.۵درصد از نودهای اتریوم با انجام به‌روزرسانی بلاتریکس برای ادغام آماده هستند. این به‌روزرسانی آخرین مرحله الزامی پیش از ادغام است که بین دهم تا بیستم سپتامبر