جا به جایی 500 واحد بیت کوین غیر فعال توسط یک نهنگ

یک نهنگ ناشناس بیت کوین ۵۰۰ واحد از این ارز دیحیتال که برای بیش از ۵ سال غیرفعال بودند را منتقل کرد. داده‌های درون زنجیره کریپتو کوانت نشان می‌دهد یک