توسعه سیستم تسویه‌حساب ارز دیجیتال ملی روسیه از سال ۲۰۲۳

 ارز دیجیتال  به گزارش روزنامه روسی کمرسانت، با ادامه‌یافتن تحریم‌ها، بانک مرکزی این کشور در حال توسعه یک سیستم تسویه‌حساب بین‌المللی برای استفاده از ارز دیجیتال ( ارزهایی هستند که به صورت الکترونیکی ذخیره