توسعه‌دهندگان فعال بیت کوین نسبت به سال گذشته رشد کرده است

بر اساس گزارش اخیر شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر الکتریک کپیتال، باوجود کاهش بیش از ۷۰درصدی قیمت بیت کوین(یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز که بدون بانک مرکزی یا مدیریت واحد است که می‌تواند بدون نیاز