تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز

در بازار های مالی راه های مختلفی برای معامله کردن وجود دارد که یکی از آنها اسپات و دیگری فیوچرز است، به طور کلی در بازار ارز دیجیتال معاملات به