تعداد هولدرهای شیبا اینو طی ۳ ماه گذشته ۴۰هزار آدرس بیشتر شده است

بر اساس داده‌های کوین مارکت کپ، ‌تعداد هولدرهای شیبا اینو با افزایش ۴۰٬۰۳۳ عددی در ۳ ماه گذشته به بیش از ۱.۲۲میلیون آدرس رسیده است. تعداد هولدرهای شیبا پس از