10 % تخفیف ویژه تابستانی جهت شرکت در دوره های تبریز فایننس