بیکن چین (Beacon Chain) قلب تپنده اتریوم ۲.۰ و نحوه عملکرد آن

«بیکن چین» (Beacon Chhain)، یک بلاک چین است که زنجیره‌های خرد شده را هماهنگ می‌کند، سهام‌بندی و ثبت اعتبارسنجی‌ها را در یک ارز دیجیتال اثبات سهام مانند اتریوم 2.0 مدیریت می‌نماید. در این