بیش از ۱۲ هزار شرکت در برزیل در ترازنامه خود ارز دیجیتال نگهداری می‌کنند

طبق گزارش سازمان مالیاتی برزیل، بیش از ۱۲ هزار شرکت در این کشور اعلام کرده‌اند که در ترازنامه خود ارزهای دیجیتال نگهداری می‌کنند. این آمار نشان‌دهنده افزایش نسبت به آمار