بوترین توصیه سرمایه‌گذاری روی چیز های ساده تر در بازار نزولی دارد

ویتالیک بوترین ویتالیک بوترین (ویتالیک در ۳۱ ژانویه ۱۹۹۴ در شهر کلومنا، در یکی از مناطق مسکو، روسیه متولد شد. وی تا سن ۶ سالگی در روسیه زندگی می‌کرد که والدینش به دنبال یافتن