برگرداندن تمام وجوه دزدیده‌شده دائو توسط هکرهای الیمپوس

روز گذشته، هکرها از باگ موجود در یکی از قراردادهای هوشمند الیمپوس دائو (Olympus DAO) به نام «BondFixedExpiryTeller» استفاده کرده و با استفاده از آن حدود ۳۰۰,۰۰۰ دلار دارایی را