بررسی جایگاه ارز دیجیتال در سیستم مالی توسط بانک مرکزی روسیه

بانک مرکزی روسیه در بحبوبه تحریم‌های مالی جهانی، بانک مرکزی روسیه به‌دنبال روش هایی برای ادغام ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین(اولین کار روی زنجیره بلوک (بلاک چین) رمزنگاری شده