برداشت یک میلیون دلاری تری اروز کپیتال از دارایی‌های پنهان خود

تری اروز کپیتال تری اروز کپیتال که یک صندوق سرمایه‌گذاری ورشکسته است به‌ طرز عجیبی یک میلیون دلار اتریوم(پلتفرمی عمومی، متن‌باز، زنجیره بلوکی-محور با رایانش توزیع‌شده برای قرارداد هوشمند است. این پلتفرم ماشین مجازی تورینگ کامل اتریوم (EVM) را