بایننس ۵۷۵میلیون دلار توکن بایننس کوین را سوزاند

بایننس طبق اعلام بایننس در آخرین فصل توکن سوزی، بایننس 2 میلیون توکن به ارزش 575 میلیون دلار سوزانده است هدف از این مکانیسم کاهش عرضه این توکن از 200