باگ حسابداری بایننس، تخصیص نادرست 20 میلیون دلار توکن HNTهلیوم به حساب کاربران

صرافی بایننس ۲۰ میلیون دلار توکن HNT هلیوم را به اشتباه به حساب بعضی از کاربران خود واریز کرد. در حال حاضر بایننس این باگ را برطرف کرده و در