انواع سبک های تحلیل تکنیکال مطرح در بازارهای مالی

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاران با تحلیل تکنیکال وضعیت بازارهای مالی اعم از بورس، طلا، نفت و … را در آینده پیش بینی می کنند. روش های مختلفی برای تحلیل بازارهای مالی وجود