انجام آزمایش دلار دیجیتال توسط بانک فدرال رزرو نیویورک

دلار دیجیتال یک آزمایش ارز دیجیتال (ارز دیجیتال که معادل فارسی آن رمز ارز می­باشد در واقع یک نوع پول یا ارز است که جایگزین ارزهای رایج در دنیای دیجیتال