السالوادور قصد دارد روزی یک بیت کوین خریداری کند

السالوادور نایب بوکله،‌ رئیس‌جمهور السالوادور(سیاست‌مدار اهل السالوادور است. نام کامل او نجیب آرماندو ابوکیله اورتس شهردار پیشین سان سالوادور بود و پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری السالوادور ۲۰۱۹ در