افزایش قیمت توکن های سهام‌گذاری اتریوم با نزدیک‌شدن به بروزرسانی شانگهای

بروزرسانی شانگهای با نزدیک‌شدن به تاریخ به بروزرسانی شانگهای که امکان برداشت اتریوم‌های سهام‌گذاری‌شده را فراهم می‌کند، توکن‌های پروتکل‌های لیکوئید استیکینگ شاهد رشد قیمت خود هستند. طبق داده‌های کوین گیکو،