افزاریش عرضه اتریوم تمرکز یافته در قراردادهای هوشمند بعد از مرج

اتریوم طبق آمار داده‌های گلس‌نود، میزان عرضه اتریوم(پلتفرمی عمومی، متن‌باز، زنجیره بلوکی-محور با رایانش توزیع‌شده برای قرارداد هوشمند است. این پلتفرم ماشین مجازی تورینگ کامل اتریوم (EVM) را فراهم می‌آورد و اسکریپت‌ها را با استفاده از شبکهٔ بین‌المللی گره‌های