افت یورو به پایین‌ترین سطح در 20 سال اخیر!!

پس از آنکه روسیه اعلام کرد «به طور کامل» صادرات گاز به برخی از کلیدی‌ترین کشورها و مناطق اروپا را قطع خواهد کرد; ایجاد چشم‌اندازی تیره در اروپا جهت وقوع